#
Publicat la data de 31.03.2008

Informatii Asigurare

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurări de sănătate, respectiv Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat:

Copii în vârstă de până la 14 ani sageataCertificat de naştere.

Copii de la 14 la 18 ani sageataCarte de identitate.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani daca nu realizează venituri din muncă sageataAct de identitate şi adeverinţa de elev sau carnetul de elev vizat la zi şi declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte ca nu a realizat venituri din muncă sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu are venituri din muncă.

Absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni sageataAct de identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului.

Studenţii daca nu realizeaza venituri din munca sageataAct de identitate, declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu realizeaza venituri din munca si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Tinerii cu vârstă de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social sageataAct de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Salariaţi sageata Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Persoane fizice autorizate (PFA) sageataAct de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.

Asociaţi sau Administratori la societăţi comerciale sageataAct de identitate si dovada achitarii contributiei calculata asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizaţii de administrare stabilite de AGA).

Persoane care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sageataAct de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţă eliberată de sageataAJOFM.

Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure sageataAct de identitate şi ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.

Pensionarii sageataAct de identitate, fotocopie după decizia de pensionare şi ultimul cupon/talon de pensie.

Beneficiar de ajutor social sageataAct de identitate şi adeverinţă eliberată de primarie din care sa rezulte se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Persoane cu handicap sageataAct de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) sageataAct de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) sageataAct de identitate, un document doveditor care sa incadreze persoana in una din categoriile enumerate, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
   sageataDetinutii politici sageataCertificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
   sageataEroii Revolutiei din decembrie 1989 sageataCertificatul de erou al Revolutiei.
   sageataVeterani de razboi sageataLegitimatia de veteran.

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara sageataAct de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara sageataAct de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului sageataAct de identitate si decizia emisa de directiile teritoriale de munca, familie si egalitate de sansa si ultimul talon de plata a indemnizatiei de crestere a copilului.

Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca sageataAct de identitate si adeverinta emisa de angajator.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse sageataAct de identitate si adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate si document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Coasiguratul sageataAct de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul, document care sa ateste relatia de rudenie sau casatorie, declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si declaratie pe proprie raspundere a persoanei asigurate prin care declara ca are in intretinere persoana coasigurata. Pot fi coasigurati numai urmatoarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri sageataAdeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii sageataAct de identitate (daca e stabilita identitatea persoanei) si adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania sageataAct de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate sageataAct de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.Nu uitati!
sageataChiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
sageataCalitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.