#
Publicat la data de 28.08.2019

Servicii si Tarife

Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Spitalul Municipal Sighetu Marmației furnizează servicii medicale spitalicești, servicii medicale ambulatorii de specialitate clinică și paraclinică având următoarele dotări cu aparatură medicală

Pachetul de servicii medicale oferite

Persoanele neasigurate sau cele care doresc servicii medicale la cerere sunt obligate să achite tarifele contraprestațiilor medicale ... mai multe informatii
Servicii spitalicești

Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi ... detalii

Servicii clinice

Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate ... detalii

Servicii paraclinice

La recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza ... detalii